Chút chua chua của tắc cùng với xí muội mặn mặn sẽ là món giải khát tốt nhất ở HiPB. Tắc Xí Muội - món cấp nước nhanh cho mùa nắng oi ả Sài Gòn.

Tắc xí muội

55000.00 VND


Chi tiết

Chút chua chua của tắc cùng với xí muội mặn mặn sẽ là món giải khát tốt nhất ở HiPB. Tắc Xí Muội - món cấp nước nhanh cho mùa nắng oi ả Sài Gòn.


Món liên quan