HiPB Coffee - Creating fulfillment in life

Điều khoản sử dụng

Bảo mật thông tin

 • HiPB Coffee (đơn vị chủ quản website https://hipbcoffee.com/ (sau đây được gọi là hệ thống HiPB Coffee) luôn tôn trọng thông tin cá nhân khách hàng. Do đó, chúng tôi hiểu quyền và nghĩa vụ của bạn là được biết cách chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân được hệ thống HiPB Coffee tập hợp và sử dụng như thế nào. Hãy đọc kỹ những quy định bảo mật sau đây. Việc bạn truy cập và sử dụng hệ thống HiPB Coffee đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc với các điều khoản của bản quy định bảo mật của HiPB Coffee.


Thông tin cá nhân

 • Hệ thống HiPB Coffee chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc để bạn có thể tương tác với các nội dung tại Hệ thống HiPB Coffee. Các thông tin cá nhân này chỉ được sử dụng khi Hệ thống HiPB Coffee cần nhận diện và liên lạc với bạn.


Lịch sử tìm kiếm

 • Lịch sử tìm kiếm của bạn sẽ được Hệ thống HiPB Coffee lưu trữ trong hệ thống, mục đích cho việc lưu trữ này nhằm giúp chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác, nhanh nhạy và phù hợp với nhu cầu của bạn.


Cách thức sử dụng thông tin

 • Những thông tin cá nhân bạn cung cấp cho Hệ thống HiPB Coffee sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn (trừ những đối tác của HiPB Coffee khi có sự đồng ý của bạn)
 • Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho Hệ thống HiPB chỉ được dùng để nhận diện, liên hệ và hồi đáp câu hỏi và các yêu cầu của bạn.
 • Dữ liệu khách hàng của hệ thống HiPB Coffee có thể chuyển nhượng cho người kế thừa hoặc người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, mua lại hoặc phá sản


Bảo đảm an toàn đối với các thông tin được thu thập

 • Hệ thống HiPB Coffee chỉ tập hợp các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết phục vụ cho những mục đích đúng đắn và rõ ràng của chúng tôi. Chúng tôi có duy trì các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và bảo mật cho những thông tin mà bạn cung cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi cung cấp (nếu có).


Cookies

 • Cookies là những file nhỏ được Tải để ghi chép lại các hoạt động trong một Website.
 • Hệ thống HiPB Coffee sử dụng cookies để ghi chép lại các hoạt động của người dùng hoặc mục đích của người dùng không muốn xem một nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, cookies cũng được Hệ thống HiPB Coffee sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của người dùng và các mục đích khác.


Liên kết các Website khác

 • Khi truy cập Hệ thống HiPB Coffee, nếu bạn nhấn đường liên kết sang trang thứ ba (bao gồm cả trang quảng cáo), bạn sẽ rời khỏi Hệ thống HiPB Coffee và đi đến website bạn đã chọn. Khi đó, chúng tôi sẽ không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bất cứ nội dung nào có mặt trên website đó.


Sửa đổi và xóa thông tin tài khoản

 • Sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn có thể thực hiện bất cứ khi nào bởi sự đồng ý của bạn. 
 • Bên cạnh đó, khi bạn thực hiện các hành động xoá thông tin đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ các bản sao lưu từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết tranh chấp, thi hành thỏa thuận người dùng, hoặc vì một số yêu cầu kỹ thuật, pháp lý ảnh hưởng đến sự an toàn và hoạt động của Hệ thống HiPB Coffee.


Điều khoản thay đổi

 • Các điều khoản này có thể bị thay đổi nội dung với chúng tôi. Do đó, xin thường xuyên xác nhận để hiểu rõ các điều khoản thay đổi trong quy định bảo mật của chúng tôi. Bên cạnh đó, khi có bất cứ thay đổi quan trọng nào về cách sử dụng liên quan đến các thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thông báo cho bạn bằng email. Trong trường hợp nếu bạn từ chối các thay đổi về điều khoản trong hệ thống HiPB Coffee, xin liên hệ qua địa chỉ email: info@hipbcoffee.com. Khi bạn nhận được thông báo về thay đổi các điều khoản, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng Hệ thống HiPB Coffee, có nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc bởi các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến của HiPB Coffee.