Vị thơm sữa gạo kết hợp cùng với hồng trà Tây Bắc, đem lại mùi thơm đậm vị trà xen đó là chút mùi gạo rang, ngọt thanh của sữa gạo. Kết hợp cùng trân châu trắng giòn dai sựt sựt hấp dẫn.

Trà sữa gạo

55000.00 VND


Chi tiết

Vị thơm sữa gạo kết hợp cùng với hồng trà Tây Bắc, đem lại mùi thơm đậm vị trà xen đó là chút mùi gạo rang, ngọt thanh của sữa gạo. Kết hợp cùng trân châu trắng giòn dai sựt sựt hấp dẫn.


Món liên quan